Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020

Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska

Celem projektu jest : Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego

Dofinansowanie projektu z UE: 3 920 659,00 zł

Okres realizacji projektu: XI 2015 – III 2018