Termomodernizacja budynku szpitala Wysoka Łąka w Kowarach

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Termomodernizacja budynku szpitala Wysoka Łąka w Kowarach

Całkowita wartość projektu: 3 418 368,50 PLN
Wkład Unii Europejskiej: 2 711 692,20 PLN
Beneficjent:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
58 – 506 Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej, jakości pracy personelu oraz wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu poprzez podjęcie działań termo-modernizacyjnych budynku Szpitala Wysoka Łąka, uwzględniających instalację wykorzystującą odnawialne źródło energii, co wpłynie na zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej oraz emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery przez ten obiekt.

Założenia projektu: Przedmiotem projektu jest wykonanie niezbędnych prac:

  1. Wymianę okien i drzwi balkonowych.
  2. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej (poprzez montaż kolektorów słonecznych)
  3. Docieplenie stropu poddasza użytkowego.
  4. Modernizację systemu grzewczego obejmująca:
    • wykonanie nowej instalacji c.o. systemu zamkniętego oraz montaż prawidłowo usytuowanych grzejników z zaworami termostatycznymi wraz z regulacją hydrauliczną,
    • odpowiednie odizolowanie przewodów instalacji c.o.

Planowany termin zakończenia rzeczowego projektu: 30 września 2014r.