Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bolkowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Termomodernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bolkowie

Całkowita wartość projektu: 965 639,00PLN
Wkład Unii Europejskiej: 775 976,32PLN

Beneficjent:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
58 –506 Jelenia Góra ul. Ogińskiego 6

Cel projektu: Celem projektu jest poprawa jakości opieki zdrowotnej, jakości pracy personelu oraz wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu poprzez podjęcie działań termo-modernizacyjnych budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Bolkowie, uwzględniających instalację wykorzystującą odnawialne źródło energii, co wpłynie na zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej oraz emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery przez ten obiekt.

Założenia projektu:
Przedmiotem projektu jest wykonanie niezbędnych prac:

  1. Wymianę okien i drzwi zewnętrznych.
  2. Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez zmianę systemu wytwarzania cwu z wykorzystaniem kolektorów słonecznych.
  3. Ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu.
  4. Modernizację systemu grzewczego obejmującą wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła wykorzystującego kondensacyjne kotły gazowe.

Planowany termin zakończenia rzeczowego projektu: 15 grudnia 2014r.