Uroczyste pożegnanie dr n. med. Kazimierza Pichlaka

W dniu 17.02.2021 r. w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, w związku z przejściem na emeryturę po 46 latach pracy, pożegnaliśmy cenionego i wybitnego specjalistę w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej naszego szpitala – dr n. med. Kazimierza Pichlaka. Dziękujemy za wieloletnią, pełną oddania pracę, wyjątkowe zaangażowanie i codzienną troskę o zdrowie i życie Pacjentów.

Dr n. med. Kazimierz Pichlak od 25 lat był Ordynatorem I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej WCSKJ. Pan Doktor jest także Prezesem Stowarzyszenia Pomocy Chorym przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, które powstało w 1992 roku. Stowarzyszenie wspiera Pacjentów Oddziału i ściśle współpracuje ze Szpitalem, zakupując z pozyskanych środków potrzebny, specjalistyczny sprzęt medyczny

W uroczystym pożegnaniu dr n. med. Kazimierza Pichlaka udział wzięli Pan Marek Obrębalski Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Przewodniczący Rady Społecznej WCSKJ, który przekazał list gratulacyjny dla dr Pichlaka od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Cezarego Przybylskiego, Dyrekcja WCKSJ i przedstawiciele załogi Szpitala. Podczas spotkania nie zabrakło wielu ciepłych słów, anegdot i opowieści oraz wspomnień.