UWAGA!!!!

W związku z sytuacją epidemiologiczną i przeciwdziałaniem COVID-19 Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej zmuszone jest od dnia 18.04.2020 roku do zmiany organizacji udzielania świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej udzielane będą teleporady lekarskie oraz wyjazdowe porady lekarskie.

Nie będą udzielane stacjonarne porady lekarskie oraz żadne porady pielęgniarskie.

W przypadku konieczności stacjonarnej porady lekarskiej oraz porad pielęgniarskich prosimy o kontakt z  NZOZ Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kowarach.

Podstawowa Opieka Zdrowotna Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej  będzie czynna w pełnym zakresie do godz. 15.00