Wdrożenie elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowia oraz rozwój systemów informacji medycznej w podmiotach leczniczych o zasięgu wojewódzkim

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020

Wdrożenie elektronicznych usług w obszarze e-Zdrowia oraz rozwój systemów informacji medycznej w podmiotach leczniczych o zasięgu wojewódzkim

Beneficjent:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

Partner:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
58 – 506 Jelenia Góra  ul. Ogińskiego 6

Całkowita wartość projektu : 12 342 854,43 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 10 327 803,42 PLN

 Opis projektu:

Celem projektu jest wdrożenie e-usług świadczonych mieszkańcom Dolnego Śląska poprzez wspólny dla partnerów portal dla pacjenta. W ramach projektu zostaną wykonane prace związane z przygotowaniem do realizacji e-usług. Zakres rzeczowy obejmuje prace związane z rozbudową infrastruktury IT oraz oprogramowania wdrożenia EDM.

Projekt jest realizowany w partnerstwie  4 szpitali.

Zakres rzeczowy realizowany przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej obejmuje:

  • Rozbudowę systemu medycznego wraz z oprogramowaniem systemowym i wdrożeniem
  • Projekt oraz wdrożenie usług katalogowych wraz z licencjami
  • Zakup sprzętu komputerowego, sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz sieciowego

Okres realizacji projektu: czerwiec 2016 – kwiecień 2018