WCSKJ kolejnym punktem na mapie Dolnego Śląska promującym profilaktykę raka jelita grubego!

Testy można odebrać w Poradni Chirurgii Onkologicznej od pn.-pt w godzinach 7.30-9.00 po wcześniejszej rejestracji pod nr tel. 757537343.

Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę należy zwrócić wraz z wypełnioną ankietą do Poradni w dniach od pn.-czw. w godz. 7.30-9.00. Próbka następnie trafia do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, gdzie zostaje poddana analizie.

Testy na krew utajoną w kale pozwalają szybko i bezboleśnie wykonać badanie, dzięki któremu zyskujemy informację o ewentualnych zmianach w obrębie jelita grubego. Testy są pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli dadzą wynik pozytywny, trafiamy na kolejne badanie, już bardziej precyzyjne, jakim jest kolonoskopia. Dla wielu pacjentów pozytywny wynik testu jest impulsem i motywacją do wykonania tego badania. W przypadku niepokojących zmian pacjent trafia na ścieżkę onkologiczną w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, zatem ma zagwarantowaną kompleksową opiekę onkologiczną.

Kto może skorzystać z testu?

  • Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego.
  • Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnie, u którego rozpoznano raka jelita grubego.             
  • Osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną.
Skip to content