Nowoczesne zarządzanie energią w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej Etap I: Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji C.O w budynku D

image description

„Nowoczesne zarządzanie energią w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny  Jeleniogórskiej Etap I: Termomodernizacja wraz z wymianą instalacji C.O w budynku D”

Projekt obejmował następujące działania zrealizowane w budynku „D”:

  1. ocieplenie budynku ; 
  2. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ;
  3. modernizację instalacji wewnętrznych CO;
  4. przebudowę zadaszenia nad wejściem głównym wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych; 

Zadanie zrealizowano przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Łączna wartość projektu to kwota  2 252 445 PLN, z czego wartość pożyczki WFOŚiGW wyniosła 1 375 000 PLN.