Zalecenia dotyczące osób zakażonych SARS-CoV-2, którzy NIE wymagają hospitalizacji.

Zalecenia PTEiLChZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące postępowania
z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy NIE wymagają hospitalizacji

Zalecenia PTEiLChZ izolowani poza szpitalem – plik do pobrania

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem – plik do pobrania