Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 – 2020

Zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego w celu zwiększenia dostępności do świadczeń

Beneficjent:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5

Partner:
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
58 – 506 Jelenia Góra  ul. Ogińskiego 6

Całkowita wartość projektu: 29 605 043,37 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 24 154 913,68 PLN

Opis projektu:

Projekt polega na realizacji działań inwestycyjnych, które przyczynią się do poprawy jakości i dostępności do świadczeń opieki medycznej poprzez zapewnienie kompleksowej opieki onkologicznej na terenie województwa dolnośląskiego.

Projekt jest realizowany w partnerstwie  3 szpitali.

Zakres rzeczowy realizowany przez Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej obejmuje rozbudowę Szpitala o Szpitalny Oddział Onkologiczny. 

Okres realizacji projektu: listopad 2016 – listopad 2018