Zarząd

Zarząd Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej

Dyrektor Nikolaj Lambrinow                                                                                                                                                                                      tel. sekretariat: 75 753 7201
fax: 75 754 2335
e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa Zbigniew Markiewicz
tel. sekretariat: 75 753 7201
fax: 75 754 2335
e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

Zastępca dyrektora ds. eksploatacyjno-technicznych Tadeusz Szczerbaty
tel. sekretariat: 75 753 7201
fax: 75 754 2335
e-mail: poczta@spzoz.jgora.pl

Główny księgowy Barbara Kołtok
tel. 75 753 7210
fax: 75 754 2335
e-mail: bkoltok@spzoz.jgora.pl

Naczelna pielęgniarka Monika Kumaczek
tel. 75 753 7213
fax: 75 754 2335
e-mail: mkumaczek@spzoz.jgora.pl

Rada społeczna – Członkowie:
Marek Obrębalski
Marzena Machałek
Jerzy Pokój
Leszek Wrotniewski
Zbigniew Jaros