ZP/PN/01/01/2021 DOSTAWA RÓŻNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH I POZOSTAŁEGO ASORTYMENTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB BLOKU OPERACYJNEGO ORAZ PRACOWNI I ODDZIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM SZPITALNEGO KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ; PUBLIKACJA OGŁOSZENIA W DUUE: 2021/S 096-250479 Z DN. 19.05.2021 R.

Terminy

Zamieszczenia : 19-05-2021 14:04:00 Składania : 12-07-2021 11:00:00 Otwarcia : 12-07-2021 12:00:00 Tryb: Przetarg nieograniczony Rodzaj: Dostawy

Wymagania i specyfikacjaSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

NAZWA ROZSZERZENIE ROZMIAR (kB) DATA PUBLIKACJI ŹRÓDŁO POBIERZ
espd-request.zip zip 92.39 2021-05-19 14:04:00 Postępowanie
Formularz ofertowy.docx docx 30.57 2021-05-19 14:04:00 Postępowanie
Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu z 19-05-2021.pdf pdf 2548.23 2021-05-19 14:04:00 Postępowanie
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w JEDZ.docx docx 20.89 2021-05-19 14:04:00 Postępowanie
Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 20.06 2021-05-19 14:04:00 Postępowanie
Projekt Umowy dla p.1-167.docx docx 46.47 2021-05-19 14:04:00 Postępowanie
Projekt Umowy dla p.168 (mini-bank).docx docx 47.09 2021-05-19 14:04:00 Postępowanie
SWZ.pdf pdf 1608.04 2021-05-19 14:04:00 Postępowanie
Załącznik nr 1 do SWZ – Wykaz asortymentowo-ilosciowy.xlsx xlsx 957.63 2021-05-19 14:04:00 Postępowanie
Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu z 16-06-2021.pdf pdf 69.12 2021-06-16 16:40:15 Publiczna wiadomość
Zmiana terminu składania ofert oraz związania ofertą z 16-06-2021.pdf pdf 228.9 2021-06-16 16:40:15 Publiczna wiadomość
Zmiana terminu składania ofert z 17-06-2021.pdf pdf 189.13 2021-06-17 14:18:38 Publiczna wiadomość
Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu z 17-06-2021.pdf pdf 69.13 2021-06-17 14:18:38 Publiczna wiadomość
Pytania i odpowiedzi z 18-06-2021.pdf pdf 1124.43 2021-06-18 23:59:07 Publiczna wiadomość
Pytania i odpowiedzi z 23-06-2021.pdf pdf 202.76 2021-06-23 08:45:13 Publiczna wiadomość
Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu z 23-06-2021.pdf pdf 69.13 2021-06-23 08:45:13 Publiczna wiadomość
Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu z 23-06-2021.pdf pdf 69.13 2021-06-24 11:32:30 Publiczna wiadomość
Pytania i odpowiedzi z 05-07-2021.pdf pdf 208.02 2021-07-05 12:52:41 Publiczna wiadomość
Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu z 05-07-2021.pdf pdf 69.15 2021-07-05 12:52:41 Publiczna wiadomość
Sprostowanie do pytań i odpowiedzi z 05-07-2021.pdf pdf 189.28 2021-07-05 14:06:16 Publiczna wiadomość
Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu z 05-07-2021 (2).pdf pdf 69.15 2021-07-05 14:06:16 Publiczna wiadomość
KOREKTA! Wysłane ogłoszenie o sprostowaniu – poprawa dat.pdf pdf 69.12 2021-07-07 14:02:44 Publiczna wiadomość
Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia.pdf pdf 537.61 2021-07-12 11:29:22 Publiczna wiadomość
Informacja z otwarcia ofert z dnia 14-07-2021.pdf pdf 1429.35 2021-07-14 22:05:44 Publiczna wiadomość
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 289.09 2021-07-16 07:32:23 Publiczna wiadomość
Sprostowanie (2) informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 199.94 2021-07-16 09:45:08 Publiczna wiadomość
Sprostowanie (3) informacji z otwarcia ofert.pdf pdf 176.49 2021-07-16 13:59:56 Publiczna wiadomośćKomunikaty

2021-09-10 07:35
Przemysław Bogdanowicz
Zamawiający informuje, że termin związania ofertą w przedmiotowym postępowaniu wynosi 90 dni. Wobec powyższego, jako że terminem składania ofert był dzień 12.07.2021 r., termin związania ofertą upływa w dniu 09.10.2021 r.
2021-07-16 13:59
Przemysław Bogdanowicz
Sprostowanie (3) informacji z otwarcia ofert

Sprostowanie (3) inf […].pdf

2021-07-16 09:45
Przemysław Bogdanowicz
Sprostowanie (2) informacji z otwarcia ofert

Sprostowanie (2) inf […].pdf

2021-07-16 07:32
Przemysław Bogdanowicz
Sprostowanie informacji z otwarcia ofert

Sprostowanie informa […].pdf

2021-07-14 22:05
Przemysław Bogdanowicz
Informacja z otwarcia ofert z dnia 12-07-2021 r. z godz. 12:00

Informacja z otwarci […].pdf

2021-07-12 11:29
Przemysław Bogdanowicz
Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia z 12-07-2021

Kwota przeznaczona n […].pdf

2021-07-07 14:02
Przemysław Bogdanowicz
Wysłane ogłoszenie
KOREKTA OGŁOSZENIA O SPROSTOWANIU
ZMIAN TERMINU SKŁADANIA OFERT, OTWARCIA OFERT ORAZ ZWIĄZANIA OFERTĄ

KOREKTA! Wysłane ogł […].pdf

2021-07-05 14:06
Przemysław Bogdanowicz
SPROSTOWANIE DO PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z 05-07-2021 DOT. TERMINÓW

Sprostowanie do pyta […].pdf

Wysłane ogłoszenie o […].pdf

2021-07-05 12:52
Przemysław Bogdanowicz
Pytania i odpowiedzi z 05-07-2021 oraz ogłoszenie o sprostowaniu

Pytania i odpowiedzi […].pdf

Wysłane ogłoszenie o […].pdf

2021-06-24 11:32
Przemysław Bogdanowicz
Opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu

Opublikowane ogłosze […].pdf

2021-06-23 08:45
Przemysław Bogdanowicz
Pytania i odpowiedzi z 23-06-2021 oraz ogłoszenie o sprostowaniu

Pytania i odpowiedzi […].pdf

Wysłane ogłoszenie o […].pdf

2021-06-18 23:59
Przemysław Bogdanowicz
Pytania i odpowiedzi z 18-06-2021

Pytania i odpowiedzi […].pdf

2021-06-17 14:18
Przemysław Bogdanowicz
Zmiana terminu składania ofert oraz związania ofertą z 17-06-2021

Zmiana terminu skład […].pdf

Wysłane ogłoszenie o […].pdf

2021-06-16 16:40
Przemysław Bogdanowicz
Zmiana terminu składania ofert oraz związania ofertą z 16-06-2021

Wysłane ogłoszenie o […].pdf

Zmiana terminu skład […].pdf