ZP/PN/31/09/2022 Dostawa, montaż i uruchomienie aparatu USG wraz z oprzyrządowaniem oraz dostawa, montaż i uruchomienie dwóch podnośników ułatwiających wejście na fotel ginekologiczny, zintegrowanych z fotelem ginekologicznym dla potrzeb Oddziału Neonatologii i Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Ogłoszenie: 2022/BZP 00376459/01 z dnia 04.10.2022 r.

Terminy

Zamieszczenia : 04-10-2022 13:41:00 Składania : 06-10-2022 01:00:00 Otwarcia : 06-10-2022 01:05:00 Tryb: PL – Tryb Podstawowy (art. 275) Rodzaj: Dostawy

Wymagania i specyfikacjaSzanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono dokumentację związaną z postępowaniem. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

 

Pliki dołączane w formularzu należy opatrzyć:

– kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

– podpisem zaufanym,

– lub elektronicznym podpisem osobistym

 

W związku z powyższym Formularz znajdujący się na niniejszej stronie służy złożeniu oferty wraz z załącznikami, natomiast przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań Zamawiającemu,

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień,

  • Przesłania odwołania/inne. 

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia oferty na platformie zakupowej, prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


NAZWA ROZSZERZENIE ROZMIAR (kB) DATA PUBLIKACJI ŹRÓDŁO POBIERZ
Załącznik Nr 2 Formularz ofertowy.docx docx 36.59 2022-10-04 13:41:00 Postępowanie
Załącznik Nr 3 Projekt umowy.doc doc 222.5 2022-10-04 13:41:00 Postępowanie
Załącznik Nr 4.1 Oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 20.4 2022-10-04 13:41:00 Postępowanie
Załącznik Nr 4.2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.docx docx 21.25 2022-10-04 13:41:00 Postępowanie
Załącznik Nr 5 Wykaz dostaw.docx docx 17.88 2022-10-04 13:41:00 Postępowanie
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 04.10.2022 r..pdf pdf 109.01 2022-10-04 13:41:00 Postępowanie
SWZ z dnia 04.10.2022 r. .pdf pdf 703.17 2022-10-04 13:41:00 Postępowanie
Załącznik Nr 1 Pakiet Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 211.5 2022-10-04 13:41:00 Postępowanie
Załącznik Nr 1 Pakiet Nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.doc doc 120.5 2022-10-04 13:41:00 Postępowanie
Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 05.10.2022 r..pdf pdf 179.3 2022-10-05 08:33:33 Publiczna wiadomośćKomunikaty

2022-10-05 08:33
Jolanta Kiełczewska
Informacja Zamawiającego o unieważnieniu postępowania.

Informacja o unieważ […].pdf

Skip to content